Kontakt

Tafina

STIK

Slika stika

Prijazna turistična agencija

Naslov:
Tbilisijska ulica 59,
1000 Ljubljana, Slovenia

Telefon: +386 (0)1 257 24 27

Fax: +386 (0)1 257 24 28